Üzleti folyamatok digitalizálása AI segítségével

Üzleti folyamatok digitalizálása AI segítségével
Optimalizáld vállalati folyamataidat a mesterséges intelligencia eszközeivel, ezáltal javítsd üzleti eredményeidet és hatékonyságodat. A mesterséges intelligenciától (Artificial Intelligence, AI) nem tartani kell a vállalatoknak, hanem helyesen alkalmazni. Ezzel a cégvezetők is tisztában vannak. Szeretnék minél jobban kihasználni a generatív AI-ban rejlő lehetőségeket, ám a megfelelő ismeretek, képességek hiányában ezt nem tudják meglépni. A LogiNet AI-alapú hatékonyságnövelési tanácsadás szolgáltatása keretében akár 4 héten belül AI eszközök segítségével eredményesebbé teheted a cég folyamatait.
Mit jelent a generatív AI?

Mit jelent a generatív AI?

A generatív mesterséges intelligencia (AI) az olyan technológiák által alkotott terület, amelyek képesek új adatok, tartalmak, vagy akár teljesen új dolgok generálására. A generatív AI-rendszer az adatokból és mintázatokból tanul, majd ezek alapján létrehoz valami újat, amely az eredeti mintázatokra és adatokra épül.

A generatív AI sokféle területen alkalmazható, például kép- és hanggenerálásban, szöveggenerálásban vagy akár zenék és videók készítésében is.

Alkalmazása olyan lehetőségeket nyit meg, amelyeket a hagyományos digitalizációtól a cégek korábban csak reméltek, de nem kaptak meg.

Az AI helyes alkalmazásával a technológia most először a digitalizáció történetében tényleg helyettünk dolgozik.

Kiknek ajánljuk az AI Üzleti Hatékonyság Növelő tanácsadási szolgáltatást?

Kiknek ajánljuk az AI Üzleti Hatékonyság Növelő tanácsadási szolgáltatást?

Nem véletlenül mondják, hogy a digitalizáció következő állomása az AI. A mesterséges intelligenciát mindegyik ágazat tagja tudja alkalmazni, amely üzleti hatékonyságát érdemben szeretné javítani, a pénzügyi szolgáltatásoktól kezdve az egészségügyön, az oktatáson, a kiskereskedelmen át a mezőgazdaságig. A mesterséges intelligencia minden üzleti folyamatba bekerülhet, így a marketingtől kezdve a pénzügyeken át a a HR-ig.

A mesterséges intelligenciával a munkavállalók tevékenységének 60-70%-a automatizálható

A mesterséges intelligenciával a munkavállalók tevékenységének 60-70%-a automatizálható

A generatív mesterséges intelligencia a Mckinsey szakértőinek prognózisa szerint érdemben kihat a munkafolyamatokra, hiszen a dolgozók tevékenységének 60-70%-t képesek automatizálni. Ez nagyobb arány a korábbi előrejelzésekhez képest, amelyek mintegy 50%-ról szóltak.

A növekedés annak köszönhető, hogy a generatív AI egyre jobban képes megérteni azt a természetes nyelvet, ami a munkatevékenységhez szükséges. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb hatással lesz a magasabb bérekkel és képzettségi követelményekkel rendelkező szakmákra. A jelenlegi becslések alapján a jelenlegi munkakörök mintegy fele 2030 és 2060 között automatizálható.

Milyen területeken optimalizálhatja az AI az üzleti működésed?

 • A mesterséges intelligencia lehetővé teszi több feladat automatizációját, ami munkaerőt szabadít fel. Így például a chatbotok, az automatizált ügyfélszolgálati rendszerek, a robotfolyamat-automatizálás (RPA) segítségével csökken az adminisztrációra szánt idő.
 • A vállalathoz beérkező nagyszámú adatmennyiség feldolgozásánál komoly segítséget jelent az AI, ami hozzájárul a pontosabb döntéshozatalhoz, az ügyféligények jobb megértéséhez. 
 • Az AI segítségével bizonyos események, tendenciák előrejelezhetők, ami lehetővé teszik a vállalat számára, hogy időben reagáljon a változásokra
 • Az AI alapú termelési, logisztikai vagy készletkezelési rendszerek hozzájárulnak az erőforrások hatékonyabb kihasználásához.
 • A mesterséges intelligencia segíthet automatizálni a marketing feladatokat, például a lead generálást, a tartalomkészítést és a közösségi média kezelését. 
 • Az ügyfélszolgálat esetében a mesterséges intelligencia javíthatja az ügyfélélményt. Az olyan technológiák, mint a chatbotok, segíthetnek a munkafolyamatok racionalizálásában, az ügyfelek kéréseinek gyorsabb megválaszolásában, és az ügyfelek igényeinek proaktív előrejelzésében.
Miért a LogiNetet válaszd AI tanácsadó partnerednek?

Miért a LogiNetet válaszd AI tanácsadó partnerednek?

 • Megfelelő technológiai tudás, tapasztalat. Jelenleg is számos AI projekten dolgozunk a LogiNeten, amellyel további tapasztalatokat szerzünk. Professzionális digitalizációs tanácsadó és IT szakembereink felmérik a vállalati folyamatokat, azonosítják a problémákat. 
 • Támogatjuk a vezetői döntés előkészítést. Gyors segítséget nyújtunk a vezetői döntések előkészítésében. Olyan szolgáltatást nyújtunk, amelynek keretében 1 hónapon belül 2-5 megvalósítható use case-t teszünk le a CEO asztalára, amelyek biztosítják a gyorsabb és hatékonyabb munkafolyamatokat.
 • Testreszabott megoldást javaslunk. Ha a vállalatnál már van egy olyan konkrét probléma vagy tevékenység, ahol az AI komoly segítséget nyújthat, akkor gyorsan fel tudjuk mérni, elemezni a folyamatot és megvalósítható AI alkalmazást javaslunk pontosan annak a megoldására.
 • Out-of-the-box gondolkodás. Ha a vállalatban még nem tudatosult, hogy milyen módon tudná kihasználni a technológia fejlődését, de mindenképp szeretne lépni, akkor feltérképezzük és megtaláljuk azokat a folyamatokat, ahol az AI a hatékonyságot tudja növelni.
 • AI ismeretek átadása, oktatása. Szakembereink a tanácsaikkal célirányosan támogatnak téged, hogy lépésről lépésre haladj a fejlődésben. A mesterséges intelligenciával és a hozzá kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos információkat, tapasztalatunkat, use case-ket oktatások keretében ismertetjük, ezáltal megtudhatod, hogy milyen feladatok megoldásában hasznos az AI számodra.

AI alapú szolgáltatásunk tartalma

1. Üzleti cél megismerése és az együttműködési keretek meghatározása

Üzleti cél megismerése: Az első alkalommal a cég felvázolja a problémát, amelyet a tanácsadó csapat igyekszik minél pontosabban feltérképezni, beleértve a cég tevékenységének, piaci helyzetének, céljainak és kihívásainak a megismerését.

Az együttműködés szabályrendszerének, lehetőségeinek meghatározása: A következő alkalomra a tanácsadó csapat egy javaslattal áll elő, amelyben meghatározzák azokat a korlátokat és szempontokat is, amelyekre figyelemmel kell lenni a tanácsadási projekt során (például költségkeret, időkeret, technológiai korlátok stb.). Ez segítséget nyújt az előrehaladás menedzselésében, illetve, hogy a tanácsadó csapat és az ügyfél közötti kommunikációban egyértelműek legyenek az üzleti célok és a tanácsadási projekt keretei.

2. Online vagy személyes oktatás: AI az üzleti folyamatokban, hogyan teszi hatékonyabbá a működést (1 alkalom)

Interaktív workshopok keretében közösen kialakítjuk a koncepciót, miszerint az AI hogyan tudja optimalizálni, javítani a folyamatokat a vállalkozásban. Megismerheti, hogy milyen koncepciót, kutatást alkalmazunk annak feltérképezéséhez, hogy az AI milyen módon alakíthatja át az üzleti folyamatokat, kijelöli, hogy milyen területeken szeretné felhasználni az AI-t, és milyen célokat kíván elérni vele.

3. Felmérés és a tipikus esetek (use case) azonosítása (2-4 alkalom)

Részletesen felmérjük a cég kiválasztott üzleti folyamatát, beazonosítjuk a fájdalompontokat, a hatékonyságot rontó tényezőket.

4. Lehetséges megoldások kidolgozása, specifikálás

Cégre szabott AI-stratégia kidolgozása, amely kitér a jelenlegi kihívásokra, illetve hogyan lehet az AI-t zökkenőmentesen integrálni a cég működésébe.

5. Projekt ötletek bemutatása (2-5 darab)

A vállalat kézhez kapja a 2-5 megvalósítható use case-t, részletes adatokkal együtt.

6.  MVP projekt terveinek kidolgozása a választott ötletből

A kiválasztott use case demo-n történő bemutatása, prezentálása a CEO felé.

7. Későbbiekben MVP vagy végleges szoftverfejlesztési projekt megvalósítása

Megvalósíthatósági igazolást (Proof of Concept, PoC) készítünk a kiválasztott probléma megoldására. A PoC javítja a sikeres bevezetés valószínűségét. Ennek keretében meghatározzuk a projekt sikerességi mutatóit: hogyan mérjük a hatékonyság növekedését.

Alkalmazott AI eszközök

Alkalmazott AI eszközök

 • LLM (Large Language Model) eszközök: OpenAI ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, Google Gemini, Anthropic Claude, stb.
 • OpenSource LLM eszközök: LLama, Mistral, Mixtral
 • TTS (Text To Speech) eszközök: ElevenLabs, Microsoft Azure TTS, Google Cloud TTS
 • STT (Speech To Text) eszközök: Whisper, AssamblyAI
 • Számítógépes látás eszközei: ChatGPT Vision, Google Gemini
 • Képgenerálás: Dall-E, Stable Diffusion, (My)Midjourney
 • Fejlesztői eszközök, keretrendszerek: TensorFlow, Pytorch, ONNX, Keras, CUDA, JAX

Sikeres AI projektjeink: USA ügyfél - Ügyfélszolgálati munka AI alapú támogatása

Cég tevékenysége: Sales- és marketing ügyfélszolgálat, sok chat-elő ügyfélszolgálati munkatárssal.

Egyeztetések után felvázolt projektek:

 • Chat asszisztens, amely az ügyfelek kérdéseire releváns válaszlehetőségeket generál.
 • Ügyfelek kategorizálása chat history alapján.
 • Bejövő ügyfél chat üzenetei alapján az inbox automatikus kategorizálása és priorizálása.

Eredményeink:

 • 55%-kal több üzenetet tud egy ügyfélszolgálatos feldolgozni, a hatékonyság 41%-kal nőtt.
 • Az ügyfélszolgálatosok csak a releváns üzeneteket olvassák el.
 • A gyors segítséget igénylő ügyeket pontosabban azonosítják és gyorsabban kezelik.

Átfutási idő: az ötlettől a kész megoldásig 12 hét

Sikeres AI projektjeink: Unicatalog startup számára automatikus adatfeltöltés

Cég tevékenysége: Az Unicatalog applikációjában, az Akcióvadászban akciókat lehet böngészni, és akciós értesítéseket lehet beállítani.

Egyeztetések után felvázolt projektek:

 • Ügyfelek automatikus szegmentálása.
 • Akciós katalógusok betöltése AI alapú képfeldolgozással.

Eredményeink:

 • A termékek feltöltése 4x-esére gyorsult.
 • Emiatt a korábbi 5 fős csapat munkáját 1 fővel váltották ki.
 • A költségek 75%-al csökkentek.
 • A munka már nem adatbevitelből, hanem adatok ellenőrzéséből áll.
 • Az adatok pontossága jelentősen javult az applikációban.

Átfutási idő: ötlettől a kész megoldásig 8 hét.

Kapcsolódó tartalmak

IT szakmai cikkek

Cikkek IT fejlesztés, szoftverfejlesztés témában


Nézd meg további cikkeinket is!

Böngéssz cikkeink között IT fejlesztések, technológiai megoldások témában.

Megnézem
Az AI alkalmazásának 4 szintje a szoftverfejlesztésben

Az AI alkalmazásának 4 szintje a szoftverfejlesztésben

Milyen út vezet az AI felhasználástól az AI fejlesztésig?

Az AI "segítségével" vagy "beépítésével" mit lehet elérni a szoftverfejlesztés során, és ehhez mire lehet szükség?

Megnézem
Érdemes-e az OpenAI API-kra építeni a fejlesztéseidet?

Érdemes-e az OpenAI API-kra építeni a fejlesztéseidet?

Alkalmasak-e az OpenAI API szolgáltatásai hogy termékeket építsünk rájuk?

Több AI projektnél megkerülhetetlen szereplő az OpenAI és annak kereskedelmi API-jai. Ezek az API-k ugyanakkor nem különösebben gyorsak, és hektikusan is működnek.

Megnézem

AJÁNLATKÉRÉS

Fokozza vállalkozása hatékonyságát, növelje bevételét cége igényeire szabott, egyedi szoftveres megoldásokkal! A LogiNet szakértelmével hosszú távra tervezhet: írja le elképzeléseit, céljait, és kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot!

AJÁNLATKÉRÉS