Pályázatot nyertünk

Projekt menedzsment szoftver fejlesztésére kaptunk támogatást

BAR 2022: Szoftverfejlesztés a LogiNet Systems Kft.-nél

 • A kedvezményezett neve: LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A projekt címe: Szoftverfejlesztés a LogiNet Systems Kft.-nél
 • A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00031
 • A projekt célja: a LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépéséből adódtak
 • A projekt tárgya: szoftverfejlesztés a LogiNet Systems Kft.-nél
 • A szerződött támogatás összege: 361 709 376 Ft
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.

A projekt bemutatása

A támogatás összegéből olyan termék fejlesztését tervezzük, amellyel az IT szoftverfejlesztő cégeket céloznánk meg projekt és projekt portfolió menedzsment software as a service típusú megoldással. A szoftver multitenant módon futna és konténerizált környezetben is működne. Olyan modern architektúra születne, amely API alapú szerveroldalból és kliens oldalon futó SPA jellegű kliensoldalból állna. A projekt feladata, hogy megtalálja a megfelelő backend és frontend technológiákat.

A szoftver az alábbi fő funkciókat fogja biztosítani:

 • Projekt portfólió szintű árbevétel tervezés és visszamérés
  A funkció lehetőséget ad az év megtervezésére és utánkövetésére. Az éves tervnél láthatóvá válnak a várható projektek, árbevételi sorokba, negyedévekre megbontva. Ezen belül lehetőség van a különböző szcenáriók feltüntetésére is: katasztrófa, pesszimista, reális, optimista, kivételes. Az évben előre haladva az eltelt negyedévek tényadatai alapján frissülne a jövőbeni terv, valamint össze lehetne hasonlítani a terv és tény számokat.
   
 • Projektmenedzsment
  A funkció segítségével meg lehet becsülni a projekt taskjait, illetve követni a tényleges ráfordításokat. Ez alapján modellezni lehet a várható költségeket és a várható átfutást a különböző szcenáriók szerint. Átláthatóvá válik a projekt részletes költsége (adatlapok, analitikák). Lehetőség van az ehhez szükséges törzsadatok kezelésére is: munkatársak, óradíj költségek, overheadek, capex / opex.
   
 • Tényadatok hozzákötése a projekt tevékenységekhez
  A funkció biztosítaná a számlák iktatását, a projektekhez való hozzákötését, a számla metaadatok felvitelét, a költségek megbontását. Kimutatható lesz egy adott munkatárs által generált árbevétel, azonosíthatóak lesznek a top és a low performerek. Emellett megoldhatóvá válik a timesheet bejegyzések kezelése, bejegyzése és ellenőrzésének támogatása.
   
 • Szakmai ráfordítások tervezése
  A funkció lehetőséget nyújt a high level tervezésre, a projektek átfutására erőforrás típusonként, hetekre lebontva T(0) időpillanattól kezdve, FTE meghatározással. Áttekinthetővé válik a projektek várható kezdési időpontja és a szükséges staff, vagyis az adott év egyes időszakaiban hány emberre van szüksége a cégnek. Lehetőség nyílik erőforrás allokációra: áttekinthető, hogy rövid távon melyik kolléga mit csinál, és hogy hosszú távon, hetekre, hónapokra lebontva egyes szereplők melyik projekten dolgoznak. Megoldottá válik a szabadságok tervezése és kezelése, a szervezeti hierarchia kezelése, elérhető a transzparens portál nézet.
   
 • Kapcsolódás más szoftverekhez
  A timesheetelésre és kollaborációra használt két leggyakoribb szoftverrel, a JIRA-val és Youtrack-kel kapcsolódna a termék. A külső szoftverekből érkező adatok fogadásához elkészülnek az API és Middleware rétegek.

Teljesítettük a projekt első mérföldkövét

Projektünk ütemszerűen halad, teljesítettük az első mérföldkőben vállalt feladatokat. A beszállítók elkészítették a határidőre ígért funkcionalitásokat, lezajlottak az ütemezett workshopok, és a UX egyeztetések is sikeresen zárultak.

Ezekkel a feladatokkal készültünk el:

1. Éves forecasting és éves terv funkcionalitás

Beszállítónk, a Revolution Software Kft. átadta az éves terv első üteme szerinti funkcionalitást. A kódot házon belül átvizsgáltuk, kiszűrtük a lehetséges hibákat, és elvégeztük a szükséges módosításokat. A kódot beemeltük a rendszerbe és teszteltük a funkciókat. Így már a rendszer részét képezik az alábbi funkciók:

 • az éves forecasting alapvető törzsadatainak kezelése
 • éves terv létrehozás
 • éves terv alapvető konfigurációja
 • éves tervek frissítése év közben
 • terv-tény összevetés szegmensenként
 • összesített dashboard.

2. Felhasználókezelési modulok

A Cégmenedzser Szoftver Kft. által készített felhasználókezelési modulokat integráltuk a rendszerbe. A kódrészletek tesztelése, hibakeresése és módosítása sikeres volt. A beemelt kódrészleteknek köszönhetően a rendszer funkcionalitása az alábiakkal bővült:

 • felhasználók kezelése
 • felhasználókhoz kapcsolódó dolgozói árszintek kezelése.

3. Projektkezelés funkcionalitás

A Cégmenedzser ezen kívül szállította a rendszer egyik legfontosabb elemét, a projektkezelést. Ennek segítségével az egyes Jira projektek már kezelhetőek a rendszeren belül, illetve a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi és projektmenezdsment feladatok elláthatóak. A projektekhez kapcsolódó csapatok áttekinthetőek, a különböző típusú (egyszeri, folyamatos) projektek adatlapjai elkészültek, a hozzájuk kapcsolódó törzsadatok és pénzügyi adatok felvehetőek a rendszerben.

4. Fejlesztési módszertan szakmai workshopok

A Datastep Kft. a LogiNetnél alkalmazott agilis módszertan továbbfejlesztésében segített szakmai tanácsadással. Első lépésben interjúkat készített a projekt kulcsszereplőivel, majd összeállított egy ervet, amelynek részét képezték a workshopok a fejlesztők és projektmenedzserek számára.

5. UX design workshopok és drótvázak készítése

A UX design workshopok során a projekthez kapcsolódó üzleti modell és value proposition canvasok készültek, valamint szállításra kerültek a drótvázak is több alapvető modulhoz.

6. Bejelentkezési folyamat és szabadságkezelési funkcionalitás

A házon belül történt fejlesztések főleg a bejelentkezési folyamatra koncentráltak. Ezen felül a szabadságkezelési funkcionalitást implementáltuk mind alkalmazotti, mind középvezetői szinten. Ennek segítségével:

 • az alkalmazottak tudnak szabadságigényeket rögzíteni visszavonni, áttekinteni
 • a középvezetőség el tudja bírálni a leadott szabadságkérelmeket.

További fejlesztések a terméken, sikeres haladás a projekttel

Folyamatosan haladunk a projektben vállalt további feladatokkal, a további funkciók fejlesztésével. Ezeken a funkciók dolgoztunk az első mérföldkövet követő időszakban:

 • Különböző scenariok kezelése
  • Terv és trend tartó forecast projekt szinten
  • Projekt előrehaladás modellezés
 • Projekt költség részletezés
  • Mérföldköventkénti bontás
 • Projekt költség megbontások
  • Projekt tagonként (Egyéni)
  • Kompetenciánkénti bontás (FE/BE/Mobil fejlesztő, Cons, stb.)
 • Áttekinthető vizualizációk
  • Projekt életciklusra
  • Előrejelzéseknek megjelenítése infografikus felületen

Sikeresen lezárult a pályázat, elkészültünk a fejlesztéssel

Elértük projektünk második, végső mérföldkövét. Elkészültünk a projekt menedzsment szoftver fejlesztésével. Videónkban beumtatjuk, milyen funkciókkal rendelkezik az IT cégeket támogató szoftver.